تاريخ روز : یکشنبه 09 مهر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران(سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجامبه اطلاع سهامداران محترم حقیقی و حقوقی میرساند ، 

سود سهام منتهی به سال مالی 1400/12/29 دارندگان سهام تا سقف یک میلیون سهم از طریق سامانه سجام پرداخت گردید.